Tytuł artykułu: Bilans promieniowania w Koniczynce koło Torunia w latach 2011–2012

Autorzy: KEJNA, M., USCKA-KOWALKOWSKA, J., ARAŹNY, A.

Słowa kluczowe: bilans promieniowania, promieniowanie krótkofalowe, promieniowanie długofalowe, albedo, zintegrowany monitoring środowiska, Koniczynka

Streszczenie: W artykule przedstawiono zmiany poszczególnych składowych bilansu radiacyjnego w cyklu rocznym i dobowym w Koniczynce k. Torunia w latach 2011–2012. Badania prowadzono za pomocą Net Radiometer CNR 4 fi rmy Kipp & Zonen nad powierzchnią trawiastą. W Koniczynce roczne sumy K↓ wyniosły 3901,1 MJ·m–2 w 2011 roku i 3840,1 MJ·m–2 w 2012 roku. Średnie miesięczne wartości albedo wahały się od 16 do 57%, przekraczając 80% w dniach z pokrywą śnieżną. Bilans promieniowania krótkofalowego (K*) sięgnął 3039,1 MJ·m–2 w 2011 roku i 3085,6 MJ·m–2 w 2012 roku. Wypromieniowanie długofalowe (L↑) z cieplejszej powierzchni ziemi było większe (11 431,5 MJ·m–2 w 2011 r. i 11 405,8 MJ·m–2 w 2012 r.) niż zwrotne promieniowanie długofalowe atmosfery (odpowiednio 10 032,8 i 10 050,4 MJ·m–2), stąd też bilans promieniowania długofalowego (L*) przyjął wartości ujemne (odpowiednio –1398,7 i –1355,4 MJ·m–2). Bilans radiacyjny (Q*) był ujemny w styczniu i lutym 2011 roku oraz w okresie od listopada 2011 do stycznia 2012 roku i w grudniu 2012 roku, przyjmując najmniejsze wartości w grudniu 2011 roku (–40,9 MJ·m–2). Największe wartości Q* osiągnął w czerwcu 2011 roku (386,4 MJ·m–2) i lipcu 2012 roku (341,1 MJ·m–2). W sumie w ciągu roku powierzchnia ziemi w Koniczynce otrzymała 1640,4 MJ·m–2 w 2011 roku i 1730,2 MJ·m–2 w 2012 roku. Bilans promieniowania w Koniczynce wykazuje cykliczność dobową i roczną zaburzaną przez zachmurzenie oraz parę wodną i aerozole.

Cytowanie w stylu APA: Kejna, M., Uscka-Kowalkowska, J. & Araźny, A. (2014). Bilans promieniowania w Koniczynce koło Torunia w latach 2011–2012. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (1), 26-42.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kejna, Uscka-Kowalkowska & Araźny, 2014), następne powołania: (Kejna i inni, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Kejna, Marek, Joanna Uscka-Kowalkowska, Andrzej Araźny. "Bilans promieniowania w Koniczynce koło Torunia w latach 2011–2012." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 63 ser., vol. 23, nr 1, (2014): 26-42.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kejna, Uscka-Kowalkowska, & Araźny 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kejna_Uscka-Kowalkowska_Araźny_2014_PNIKS, author={Kejna, Marek and Uscka-Kowalkowska, Joanna and Araźny, Andrzej}, title={Bilans promieniowania w Koniczynce koło Torunia w latach 2011–2012.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN63/A3/art3.pdf}, year={2014}, volume={23 (1)}, number={63}, pages={26-42}}

Pełny tekst PDF


Go Back